Kučeravé lokne
sú dôležité!

V mohylových vrchoch aj
v roklinke. V temnom lese aj
u Skákavého poníka. V hôrke,
či pod horou osudu - jednoduho účes stále drží!

 

Dnes už môže byť .online skutočne čokoľvek.